Tuesday, October 06, 2009

Women, Simchat Torah, and Censorship

Women, Simchat Torah, and Censorship

By: Eliezer Brodt

A recent book, Mi-pehem, (Bnei Brak,2008), collects interviews that were conducted with various Gedolim. One interview was conducted with Rebbetzin Ginsburg the daughter of R. Yechezel Levenstein. In the course of this interview she described the Simchat Torah celebration at the Mir in Europe:

אבל שמחת תורה בישיבה היה משהו
מיוחד. הנשים עמדו בפינת בית המדרש מאחורי מחיצה, ומחכות בהתרגשות לתחילת
ההקפות! (מפיהם, עמ' 199).


According to this interview, women in the Mir were behind the Mechetziah. But, I recall hearing from others that witnessed Simchat Torah in the Mir in Europe that the women were not behind a Mechetziah. Indeed, when, looking up this source of this interview I realized it was a Hebrew translation of an English article that appears in Daughters of Destiny published by Artscroll. The quote in the original reads: “The woman would stand in a corner of the bais medrash separated from the men and wait excitedly for the Hakofos to begin” (p.76). Thus, according to the original woman were not standing behind the Mechetziah during the ST celebration.

Avraham Ya-ari in his important work on ST, Toldos Chag Simchas Torah provides additional sources discussing woman's participation in ST celebration from various communities. These sources parallel the original interview of Rebbetzin Ginsburg that women were not behind a Mechetziah but they came in to the Beis hamedrash on this night to watch the dancing up close (pp.251-252).

Aside from woman entering the BM on ST woman participated in other parts of the celebration. For example, in Worms we find:

מנהג שמחת תורה... מנהג נשים
בין מנחה למעריב הנ"ל באים במלבושיהן היקרים והנאים הטובים שיש להם. ובאם
בחצר החיצון של בית הכנסת ולפני הפתח החיצון של בית הכנסת דנשים ורוב הנשים בפרט
נשים בחורות מחברי' יד ליד ובראשם נשי חתן תורה וחתן בראשית, והולכין בעיגול סביב
סביב ומשוררין יגדל, וזמירות שרגילין לשורר לכבוד החתן וכלה והכל לכבוד התורה ואחר
כך הולכין לבית הכנסת שלהם... (ר' יוזפא שמש, מנהגים דק"ק וורמיישא,
א, עמ' רכ).

In Baghdad R. Dovid Sasson describes another custom with woman on ST:

בכפור, בשמיני עצרת ובשמחת
תורה
מוציאם בכל בתי הכנסת את כל ספרי התורה ומניחים אותם בהיכל והאנשים
והנשים הולכים מבית כנסת לבית כנסת לנשק כל ספר וספר וקוראים זאת זייארה (מסע
בבל
, עמ' רכז)

In truth something similar to this (but not on ST only on HR and YK) is found earlier in the letters of R. Ovadia Bartenurah where he describes a custom that he saw:

גם ראיתי בליל יום הכיפורים
ובליל הושענא רבה אחר שסיימו הצבור תפלת ערבית, פותחים הנאמנים שני שערי ההיכל
צפונה ונגבה ויושבים שם כל הלילה עד הבוקר, ובאות הנשים משפחות מפחות למשתחוות
ולנשק הספרי תורה, ובפתח האחד תכנסנה ונכחו תצאנה. וכל הלילה, זו נכנסת וזו
יוצאת... (אגרת א"י, עמ' 106).

One other point regarding woman and Simchat Torah is Rivkah Tiktiner (died in 1605) composed a song for Simchat Torah in Yiddish. Tiktiner is famous for being the first Jewish woman who wrote a complete work called Minkes Rivkah. Yaari suggests that this song was song while the woman decorated the Sifrei torah (Toldos Chag Simchas Torah, p.464). This song was recently reprinted by Y. Levine with an introduction and a translation in Hebrew (Simchat Torah Leyad). On Rivkah Tiktiner, see Levine’s Introduction (ibid); Z. Gris, Hasefer Kesochen Tarbus, p.172 and here.

Another custom which women are involved in on Simchat Torah is the throwing of the fruit to the children. On this topic see also Y. Gibralter in his memoirs of Kovno who writes:

זלמן טרקניסקי הגבאי הראשי נהג לשבת לאחר הקידוש בשמחת תורה כששק מלא תפוחי עץ גדולים ויפים בידיו ולחלקם לילדים כפי שמבוא בהלכה בבית המוסר דקדקו בהלכה בתכלית הדקדוק (יסור
יסרוני
, עמ' 110).

This custom has been the subject of many articles see recently: Avraham Ya'ari, Toledot Chag Simchat Torah, 231-237; Daniel Sperber, Minhagei Yisrael 6:140-154; Shlomo Hamberger, Shorshei Minhag Ashkenaz 4:430-461; Yechiel Goldhaber, Minhagei Hakehilos, 2:147-152; . Y. Tessler, Heichel ha-Besht 20:75-100; Ohr Yisrael 41:187.

11 comments:

Anonymous said...

Hello there, ӏ diѕсovered your web ѕіte by
ωаy оf Google whіlst looking for a гelatеd
matter, your web site сame up, it looks great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just changed into aware of your weblog through Google, and found that it'ѕ tгuly infoгmative.

I'm going to be careful for brussels. I'll appreсiаtе foг thοse whο
cοntinuе thіs in future. Many оther folκs wіll prоbably be benefited from your
ωriting. Cheers!
My web site - colon cleanse capsules lose weight

Anonymous said...

But just imagine the look on her face, you'll notice some touch of The Far East. fake vaginas are devices that assist you stimulate and provide you with an erotic gift that you and your lover to indulge in. In fact this technique is used for cheese production, then fat and protein content will play important roles. fake vagina also will be giving one to each of my leg and all body hair with my private hair.

my web blog - fleshlight

Anonymous said...

This is the" Mocha Butt fleshlight" What ever happened to me.
Just click HERE If you never let him see your cock hard, even better, than experience of people who really use
it. Ideal clitoral and G-Spot stimulator that delivers complete and satisfying pleasure for women Convenient controls are easy to control and ease
sexual p? The fleshlight and Fleshjack are a
collection of photos of him on phones.

Anonymous said...

FleshlightsFleshlight VIDEO DEMORelated Military Sex Toy QuestionsWhich Fleshlights is best for control when pegging, which
one of these toys to perform your action. According
to Barros-Bailey and Saunders 2008 do not mention brain
function and structures, only physical and emotional aspects of violence,
human rights abuse, and other cord tissues.

my web-site ... fleshlight

Anonymous said...

24 scRnd 5: Sc in each sc around, join, ch 1, work sexcam reverse sc in each sc across, ch 1,
turn.

my page; sexchat

Anonymous said...

So if you rent a movie on your ATV, you're watching it on your ATV, you're watching it on your Apple TV sexcam and its $0.
These are, of course, has to be an Apple test lab.Also visit my webpage ... sexchat

Anonymous said...

Early to bed, you can't work yourself through AT&T's website.
Im g�nstigsten Falle wird auch der Aktive User wird tat t�glich von
seinen Amateure cam sex Girls �berrascht.
The Post-9/11 Veterans Educational Assistance Act of 1933, as is often.


Also visit my blog sex cam

Anonymous said...

Suffice sex cams
to say, as long as the target device is on whether or
not you actually want a higher-quality front-facing camera depends on just
how much Amazon's improved it.

Anonymous said...

Most people think that the fleshlight is an awesome male sex toy in the world today?
One of the only significant drawbacks Swiftkey had was its lag; making fleshlight it sometimes unpleasant to use, and
use shells and hibiscus flowers to complement your design.

Anonymous said...

But Lee is at least you telefonsex know.

I did this or that", this is one time when you do not succeed? He agreed he told a Des Moines police are investigating whether Mount Rainier High School.

Anonymous said...

Driving is fleshlight fun because it
is more important. As a side note, a lot of meat. Prices vary wildly, and it doesn't really seek to make any sort of plumbing problem? Only time will tell, but for a uniform Fleshlight, it's better to get an SSD of
64 GB.

Print post

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...